Navegación

No se han creado páginas aún

8.2.- O profesorado

8.2.- O profesorado

Última actualización de en Pablo

Os outros actores e actrices principais de levar a cabo o asesoramento son o profesorado dos centros educativos. Para saber un pouco máis deles afondarei no seguinte: nos meus coñecementos previos sobre este grupo de profesionais, no papel que ten que desenvolver este profesorado, e no benestar e malestar docente.