3.1 O acoso escolar

O acoso escolar

Prevenir el acoso no requiere policías en los centros sino educar en valores. Es preciso tratar en bullying con prudencia y no ver fantasmas donde no los hay.
José María Avilés (Doctor en Psicología, experto en acoso escolar).

Na seguinte paxina, vou a falar sobre o tema do acoso escolar, que nos últimos anos se esta incrementando dun xeito radical, quizás non e que se este incrementando senon mais ben, que se comeza a destapar o que pasa nos centros educativos, e non se encobre como antigamente, pois considero que esta situacións de acoso escolar se daban dende o comezo da escola.
Nos como psicopedagogos/as e asesor/a debemos tender a prevención de aparición destas situacións, feito que non que nos permitira non ter que lamentarnos, ou mesmo actuar dun xeito correctivo en determinadas circunstancias.
a continuación recollo nos seguintes documento, o concepto na actualidade do acoso escolar, o tipos de acoso que se dan e o emerxentes na actualidade, e como fai fronte a comunidade galega para atender estas situación dende unha perspectiva legal dentro dos centros educativos.

acoso escolar.docx