3.1.1 Primeiro caso de acoso escolar en españa ( coñecido publicamente)