3.2.1 O sindrome de "BURNOUT" no docente.

 

docencia.gif

 

 

 

No seguinte documento, que presento mais abaixo, versa sobre o Sindrome de Burnout no docente, feito que ten que ver co Malestar docente, por iso decicin incluilo como un subapartado da paxina anterior.

O SÍNDROME DE “BURNOUT” NO DOCENTE.docx