1.3. Breve resumo do día a día nunha escola noruega.