2. Introducción

2. Introducción

Última actualización de en Lorena Bibián Caramés

O traballo realizado duarante todo o curso, dende que empezamos a primeira clase, ata que mañá se peche por segunda vez o noso traxecto nesta rede; penso que é fruto da nosa relación e do noso día a día cas novas tecnoloxías en relación cos contidos que se nos foi dando na aula sobre tecnoloxía educativa.

Neste espazo tratei de unir e encaixar o noso uso diario das tecnoloxías co seu caracter educativo e a súa utilización para a aprendizaxe. Ao mesmo tempo tamén tratei numerosas curiosidades e reflexión que cría interesants compartir co resto de compañeiros.

Dende nenos fomos convivindo e adentrándonos nun mundo donde a tecnoloxía se foi convertindo nunha esencia de vida e da que moitas veces dependemos. Como nos comunicamos cos compañeiros? Que seriamos sen Whatsapp a día de hoxe? Que fariamos sen os nosos portátiles ou móbiles? Ou sen coche ou mp4? 

O día a día fai que teñamos que reflexionar sobre o uso erroneo ou o correcto da tecnoloxía, das suas ventaxas e inconvintes e de que estas deben facilitarnos e axudarnos nesta vida, pero non debemos ser dependientes dela, debemos buscar alternativas que sexan eficaces igualmente.

A tecnoloxía abre camiños e ofrece axudas, isto intentei reflexar neste blog.

image