3. Desenvolvemento

3. Desenvolvemento

Última actualización de en Bárbara Márquez

Neste apartado vou facer alusión ao traballo realizado na materia. Recollerei os aspectos máis significativos do meu blog persoal, do traballo grupal elaborado co meu grupo Postureo Stellae así como a relación que gardan cos artigos publicados.