3.2 Botando raíces

3.2 Botando raíces

Última actualización de en Bárbara Márquez

Neste apartado, empregando a metáfora do crecemento dunha árbore, fago alusión ao momento no que a miña tarefa nesta asignatura foi máis destacada e tamén, ao momento no que xurdiu o meu aprendizaxe significativo.

Foi nesta etapa onde desenvolvín o núcleo da miña labor. Neste momento atopei a liña do meu traballo baseado nun fío condutor sobre a profesión docente e a figura que desempeñan na actualidade, posto que é una peza clave no panorama educativo. Polo tanto, afondei o meu traballo sobre á realidade da labor docente, tanto dende unha visión positiva como outra máis pesimista e tratei de coñecer os aspectos máis salientables da súa formación, tanto inicial como permanente. 

Botando raíces

Polo tanto, vou recoller de xeito global o fío do meu traballo. Para isto, considero preciso realizar tres subapartados que se corresponden cos tres grandes temas que tratei ao longo do cuadrimestre.

3.2.1 O profesorado na sociedade actual. Docentes do S.XXI

3.2.2 Formación inicial

3.2.3 Formación permanente