5. Desenvolvemento do meu proceso de aprendizaxe.

Como foi o meu proceso de aprendizaxe? Realmente foi unha tarefa complicada. Costoume tomar as rendas do meu propio traballo, a dicir verdade creo que o comezo foi o proceso máis complexo durante todo o camiño por esta materia. Non obstante, a medida que pasaba o tempo ia interiorizando cada día máis os contidos, e cada vez tiña máis claro por donde queria avanzar e que era aquilo que desexaba facer. 

Vexamos como foi o meu camiño...

Proceso de aprendizaxe.