3.2 Arquivos

3.2 Arquivos

Última actualización de en Daniel Peña Albores

 

 Respecto a este punto destacar que intentei manter un equilibrio entre as imaxes irónicas que me chamaron a atención e me gustaron sobre as necesidades e problemas que se lle presentan os docentes na actualidade, outras que mostran imaxes de superación e esperanza grazas a responsabilidade asumida polos profesores en contextos desfavorecidos. E outras sobre aspectos comentados tanto nas clases expositivas como nas interactivas. Ó igual que auga do fluxo dun afluente fun introducindo as diversas fotografías e imaxes de modo amalgado.

 As imaxes irónicas que me chamaron a atención e me resultaron interesante sobre as necesidades e problemas que xorden no contexto actual da docencia son:

 As fotografías que amosan a superación e a esperanza grazas a responsabilidade docente son:

 Por último, as imaxes e fotografías sobre os temas desenvoltos en clase durante as clases expositivas e interactivas:

 En cada unha das imaxes fixen unha breve explicación do seu significado.