Ana Castro Liñares

Maestra de educación primaria,cursando actualmente 5º curso de la licenciatura de Psicopedagogía.

2. Preparación da función

2. Preparación da función

Última actualización de en Ana Castro Liñares

Para alcanzar o éxito ca función representada, ademais de ensaiar previamente, é necesario que o mago teña en conta certos aspectos esenciais que son a base a partir da cal poder actuar como por exemplo regras básicas, trucos esenciais, materiais indispensables…contando así cun manual básico de maxia ó que acudir en caso de necesidade. Deste xeito, requírese dunha formación e preparación previa ó momento da actuación coa cal o mago conseguirá adquirir seguridade e destreza no escenario, ó mesmo tempo que goza co seu traballo.

                                                     image