2.2. Morado

2.2. Morado

Última actualización de en Yolanda Ares Comba

A cor morada está relacionado co misterio e coa emoción.

Un dos primeiros misterios o que debiamos dar resposta a pregunta, Asesorar e orientar é o mesmo?. Para dar resposta a esta pregunta atopei buscando na rede un estudo que sen dúbida foi do máis aclaratorio.

Así, de xeito moi resumido, podo dicir que o termo asesorar alude á consideración, deliberación e reflexión en relación con consellos, recomendacións ou suxerencias, promovidas a partir da interacción con outros suxeitos.

En  canto o termo orientar  conceptualizase como unha práctica directa, coa finalidade  de encamiñar as traxectorias persoais, académicas e profesionais dos estudantes e doutra clientela co obxectivo de crear as súas identidades.

Asesorar e Orientar : diferenzas e similitudes