Capítulo 1.2. Chispirita e as tarefas do asesor

Capítulo 1.2. Chispirita e as tarefas do asesor

Última actualización de en paula pose

Unha vez feita a aproximación ao termo asesoramento, Chispirita mostrou un gran interés en saber cales eran as tarefas que  podía levar a cabo  un asesor. E entre elas descubríu as seguintes:

-           Apoiar e prestar axuda a quen o necesite.

-           Resolver e ofrecer solución alternativas.

-           Elaborar informes.

-           Previr.

-           Dar seguridade.

-           Orientar e avaliar.

-           Ofrecer recursos.

-           Realizar seguimento e control.

-           Proporcionar información sobre calquera asunto de interese.

-           Elaborar itinerarios ou “plans” tendo en conta as necesidades individuais de cada persoa.

-           Mostrar diferentes camiños e posibilidades de acordo coas características individuais das persoas.