B. Dende a orilla

B. Dende a orilla

Última actualización de en Sandra Seijo Cajaraville

                                         Punto de saída; Antes de sumerxirnos para coñecer ao noso novo amigo e compañeiro Manolo, debemos  ter claro  cales son os  nosos coñecementos previos sobre o asesoramento, e mais concretamente sobre esta materia; “Asesoramento Curricular a centros e profesores. Coñecementos, prexuízos ou habilidades que nos poden axudar a facer unha  posterior reflexión  e comparación sobre os contidos  conseguidos  ao longo das sesións de clase. Debo dicir, que os meus coñecementos  previos sobre  este  peculiar mar, me situaban nun lugar da orilla algo alonxado, pois debido a cuestións laborais, moitos dos coñecementos sobre este tema non os puiden adquirir no curso pasado. De ahí, que teña  unha pequena espiña cravada, e que  con este portafolios me penso arrancar. Tamén considero relevante facer unha mención á metodoloxía de aprendizaxe que levamos  a cabo todo este tempo; o portafolios. Isto é;

 “Una recopilación de evidencias (documentos diversos, viñetas, artículos, prensa, publicidad, programas, trabajos, artículos, páginas web, notas de campo, diarios, relatos,…), considerados de interés para ser guardados por los significados con ellas construidos”. (Montero, 2002).

 Deste xeito, estes documentos  que anexo,  profundizan nestes dous aspectos mencionados, o que nos posiciona, dalgún  xeito, nunha visión deste  mar do asesoramento.

.De onde partimos?Metodoloxía de aprendizaxe.