T1. Primeiro tentáculo; Asesoramento

t1 Primeiro tentáculo: o Asesoramento.

        O primeiro tentáculo do  noso amigo cefalópodo nos incita a clarificar o  termo Asesoramento. Realmente, ¿qué é iso do asesoramento? ¿Temos claro o seu  significado para   desenvolver a súa  función?

            Este  primeiro tentáculo de Manolo, intenta incitar  a búsqueda  dos  múltiples  significados que  se  lle poden  otorgar ao  asesoramento. Así pois,  son moitos os autores e autoras que se sumerxiron  nestas augas para dar un pouco  de luz, sacando as algas que sexan pertinentes,  deste termo.

            Dúas das múltiples definicións do termo, e que en especial recolle Manolo tras este tentáculo son as seguintes;

 “ El asesoramiento emerge, pues, como escenario propiamente educativo y proceso de ayuda a la (re)construcción en una plataforma de argumentación y debate, que dinamiza procesos de desarrollo curricular, profesional e institucional” (Hopkins, 2000)

“El asesoramiento es una interacción en dos sentidos – un proceso de buscar, dar y recibir, ayudar. El asesoramiento se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una organización o un sistema más grande para movilizar los recursos intrernos y externos con objeto de posibilitar su capacidad de resolver problemas y realizar esfuerzos de cambio” (Lippit y Lippit, 1986:1).

           Deste xeito,  Manolo  desempeña unha ardua labor,  pois o asesoramento pódese entender tamén como unha practica; de servizo,  situada,  en desenvolvemento,  comprometida, unha practica  dialogada e costosa.  (Rodriguez ,1996) Para profundizar no saber que agocha o noso amigo neste tentáculo, anexo un documento que trata sobre o tema

Asesoramento