T5. Quinto tentáculo: A colaboración.

T5

QUINTO TENTÁCULO;  A COLABORACIÓN.

 

Como   xa se veu apuntado ao longo dos  presentes documentos, existe unha clara relación entre o éxito da  labor  asesora    e o traballo cooperativo.

 

Nunca debemos  esquencer, que  a comunidade  educativa esta composta  por un gran número  de profesionais  e de  usuarios, por así dicilo. Se somos capaces de  involucrar a un maior número de persoas nos nosos programas, iniciativas, accións … seremos capaces de  que  o resultado e a  repercusión sexa  maior. Así  pois, nos  debemos dar  a coñecer e procurar crear uns canles  de comunicación interprofesionais.

 

 Deste  xeito, entran en acción un gran número de habilidades e destrezas que debemos por en práctica para desenvolver o traballo cooperativo, tales como a fluidez comunicativa, a creación dunha relación positiva, o interese polas novas situacións e experiencias,  e ser capaces de crear entre os profesionais a confianza e  a valoración do traballo mutuo para poder progresar

 

Así pois, neste  brazo  do cefalópodo  é onde leva  Manolo tatuado  a palabra colaboración,   e onde podemos  enmarcar o texto  traballado de Bassellas, “la colaboración entre profesionales y el trabajo en Red”. Deste modo, tamén me gustaría recoller  aquí os traballos  realizados en grupo, pois é unha forma de  cooperación e traballo colaborativo realizado nesta materia.

  A colaboración. Bassellas.A colaboración. Bassellas

Traballo de grupo; as 3PTraballo en grupo: 3P

Traballo en grupo; asesorar.Traballo en grupo: Asesorar

Traballo en grupo; asesores vs profesores.Traballo en grupo: profesores vs asesores.

Traballo en grupo; T1.Traballo en grupo: t1.