T6. Sexto Tentáculo: Técnicas.

T6. Sexto Tentáculo: Técnicas.

Última actualización de en Sandra Seijo Cajaraville

T6

                                           SEXTO TENTÁCULO;  TÉCNICAS

 

“ Todo maestrillo debe ter o seu librillo”. Isto é,  todos  os profesionais debemos  ter unha batería de técnicas, as cales poder  botar man cando sexa preciso a hora de traballar   un tema  con un grupo. O que  non implica, non modernizar ditas técnicas, se non todo o contrario,  recordemos que na nosa profesión   a formación permanente esta  ao orde do día, e  sempre nos debemos  informar e enriquecer das novas técnicas.

 

                Unha destas técnicas, da  nosa   batería de recursos, é a Técnica do Acuario. Fago  mención a ela, porque a desenvolvemos na clase práctica desta materia. Tamén coñecida como a técnica da cebola, persegue os seguintes obxectivos; desenvolver a capacidade de expresar puntos de vista, fomentar a intervención democrática  do grupo,  e favorecer o diálogo e a discusión informal. Ademais, baixo pensar, de  intentar porfundizar nun tema  concreto. Isto é,  no noso caso, esta técnica axudounos a traballar  o texto de  Jesús Domingo Segovia titulado ”comprender y  redireccionar las practicas de asesoria”.

 

                Nestes  dous documentos que anexo neste tentáculo de  Manolo,  recollo unha   breve explicación  de dita técnica, asi como a  posterior  reflexión sobre a súa experiencia.

Casilla 4: ¿Técnica Acuario?Técnica Acuario.


 Reflexión persoal sobre a técnica acuario.Reflexión persoal sobre a técnica  acuario.