T7. Septimo tentáculo: Experiencia

T7. Septimo tentáculo: Experiencia

Última actualización de en Sandra Seijo Cajaraville

T7

                        SÉPTIMO TENTÁCULO ; EXPERIENCIAS

 

 Independentemente da rama  na que  desenvolvamos a nosa profesión,  a experiencia é un grado.  Isto é,  coa posta en practica da teoría, en diferentes contextos onde  as dificultades e posibilidades  son múltiples e varían,  con leva que o profesional se  enfronte  a novos retos  imprevistos que debe solucionar, actitudes que debe disimular  e outro tipo de contratempos cos que debe lidiar. Deste xeito,  ponse a proba  a nosa   capacidade como profesionais na  posta en  practica das   nosas  funcións teóricas.

 

Polo tanto, a experiencia é o feito de haber  presenciado, sentido ou coñecido algo, o que nos proporciona un coñecemento sobro o mesmo. Como consecuencia, dótanos  dun saber e habilidade concreta que nos  axuda no noso futuro.

 

Moitas  persoas que  viviron diferentes experiencias, xa  sexa laborais como persoais,  deciden escribilas para que o resto de persoas  se poidan enriquecer de ditas vivenzas. Este é o caso de  Gerardo Echeita e  Víctor Rodríguez, que nos  presentan as súas experiencias como orientadores nun centro educativo de Madrid.

  Así pois, neste tentáculo  tan  sabio, recollo  o documento de reflexión sobre  ditas   experiencias

ExperienciasReflexión sobre as  experiencias de Echeita e Víctor