Lorena Núñez Rodríguez

Se me tibese que describir en poucas palabras creo que as axeitadas serían: versátil, gran solucionadora de problemas e alegre.

3.1 O AMARELO: O labor do asesor/a

3.1 O AMARELO: O labor do asesor/a

Última actualización de en Lorena Núñez Rodríguez

CAL É O LABOR DO ASESOR?

De xeito moi global, podemos identificar que o labor que un asesor desenvolve consta en: Escoitar; avaliar; informar; posibilitar; dar  alternativas; acomodar as súas propostas ás necesidades dos usuarios; buscar o máis favorable para estes; axudar a tomar decisións; favorecer  a autonomía,etc

Una vez explicitadas algúns dos labores que poden compartir todos os asesores, pasamos a centrarnos xa na figura do asesor educativo. Persoalmente, considero que estas labores seguen una estruturación temporal que pode ser a seguinte:

1) Recibe as demandas, escoita atentamente, observa

2) Diagnostica a situación

3) Concreta posibles solucións

5) Posta en común co asesorado

6) Decídese a intervención que le levará a cabo.

7) Posta en práctica da intervención

8) Avaliación