Resultados para "ítaca"

Tags

  • 1.2. Introdución da viaxe cara a Ítaca

    A comezos do primeiro milenio a.C., Homero nas súas obras: a Ilíada e a Odisea crea o ideal perfecto de educación, a kalokagathía (do grego kalós: fermoso, e do agathós: bo). A kalokagathía establec...

    Tags: introdución, e portafolios, ítaca, viaxe

  • 1.1. Índice da Odisea

      ÍNDICE 1- A Odisea: unha reflexión sobre o traballo na materia de Formación e Desarrollo Profesional do Profesorado 1.1.- Índice 1.2.- Introdución da viaxe cara a Ítaca 2- A Nave: coñecementos previos 3- Misteriosas Illas e Por...

    Tags: índice, e portafolios, odisea, reflexión, formación e desarrollo profesional do profesorado, ítaca, nave, coñecementos previos, inquedanzas, novos coñecementos, actividades reflexivas, auto avaliación, bibliografía, webgrafía