Resultados para "9ª parada. conclusións do proceso de traballo seguido"

Tags

  • 9ª PARADA. Estaciónn 958 das conclusións.

      9ª PARADA: ESTACIÓN 958 das conclusións. A novena parada a realizar polo tren será a “Estación 958. Conclusións”.  Neste punto do traxecto andado, é necesario botar unha ollada ó proceso percorrido e visualizar bos...

    Tags: 9ª parada. conclusións do proceso de traballo seguido, contraste coas ideas iniciais.