Resultados para "Algadoo"

Tags

  • Algadoo

    Para finalizar todos os contidos que tratamos o longo do curso, que seguramente con máis tempo poderíamos traballar moitos máis, tivemos que realizar por grupos una unidade didáctica, na que a principal ferramenta coa que se traballara fora a tecnoloxía. No g...

    Tags: Era Dixital, Algadoo

  • Proxecto: Algodoo

    Para finalizar o curso, propúxosenos unha tarefa a elaborar en grupo. Esta consistía nunha proposta didáctica, na que o recurso principal tiñan que ser as TIC, onde tiñamos que poñer en xaque os contidos da materia, para así demostrar o que sabemos...

    Tags: proxecto, final, TIC, Algadoo, simulación, modelización, ciencias