Resultados para "Cambio"

Tags

 • Sociedade actual

  A revolución tecnolóxica levou aos nosos fogares aparellos como o teléfono, a televisión e o ordenador, o cal foi o último en incorporarse no noso día a día, influído, deste xeito na aplicación da tecnoloxía informática ...

  Tags: tic, sociedade da información, sociedade do coñecemento, dixitalización, cambio

 • A Formación nas TIC do profesorado, unha materia pendente?

  Segundo o Estudo Internacional sobre o Ensino e a Aprendizaxe (Informe TALIS) 2009, que examina aspectos importantes do ensino e a aprendizaxe a través de enquisas aos profesores e directores de educación secundaria obrigatoria, practicamente o 100% do profesorado declara participar...

  Tags: tic, cambio, formación, profesores, pedagoxía

 • Retos da nova sociedade da información

  As causas das transformacións da sociedade foron diversas e todas teñen consecuencias sobre os nosos sistemas de educación e formación. A evolución demográfica aumentou a lonxevidade, á vez que modificou a pirámide de idades, o que desemboco...

  Tags: sociedade da información, tic, innovación, cambio, retos, progreso tecnolóxico, innovación

 • Vantaxes das TIC en Educación

  Podemos asociar grandes vantaxes ao uso das novas tecnoloxías aplicadas á aprendizaxe. Ao utilizar as novas tecnoloxías, aplicándoas á aprendizaxe, os instrutores poden crear materiais adecuados aos seus obxectivos de ensino. Algúns usos das novas tecnolo...

  Tags: tic, cambio, formación, profesores, pedagoxía, vantaxes, aprendizaxe

 • Squeak

  Squeak é un entorno no que se poden realizar e executar aplicacións multimedia. Funciona como un simulador de mundos virtuais onde é posible experimentar reproducindo fenómenos e procesos da realidade (ou inventados). Isto convérteo nunha ferramenta transversal....

  Tags: squeak, ferramenta, multimedia, aprendizaxe, profesorado, cambio, tic

 • Educación tradicional e educación tecnolóxica

  Durante o século XX, a causa das experiencias adquiridas ao longo do tempo, das necesidades adquiridas pola sociedade e os constantes cambios aos que nos enfrontamos, así como as novas correntes de pensamento, a pedagoxía como ciencia  evolucionou, procurando sempre que,...

  Tags: educación tradicional, educación tecnolóxica, tic, cambio

 • As TIC/TAC: das tecnoloxías da información e comunicación ás tecnoloxías da aprendizaxe e do coñecemento

  Ata agora, cando falabamos da competencia informática ou dixital, referiámonos a tecnoloxías da información e comunicación (TIC), e todo o interese centrábase en dotar aos estudantes e aos profesores de formación para dominar estas tecnoloxí...

  Tags: tic, tac, cambio, formación, profesores, pedagoxía

 • LA MÁQUINA DE LA ESCUELA

  Aquí subo unha viñeta que me parece moi intersante e creo que nos ten que facer pensar un poquiño sobre o funcionamento actual das escolas, o tratamento que nelas se fai da diversidade, a importancia do asesoramento como motor de cambio... Penso que, actualmente, a maior&i...

  Tags: diversidade, escola reproductora, cambio

 • Aspectos clave del asesoramiento

                  En base a los problemas que puede presentar el asesoramiento en la actualidad, y haciendo referencia a la misma obra en la que basé mi anterior entrada al blog, destaco varios aspectos claves por los...

  Tags: coordinación, colaboración, procesos, adaptacion, desarrollo institucional, cambio

 • Algo no va bien...

             Buscando información acerca de las elecciones de mañana domingo, encontré esta viñeta que me pareció una forma de ejemplificar nuestra situación actual con un poco de humor. La verdad es que esta viñeta mu...

  Tags: algo mal, reflexión, cambio, elecciones