Resultados para "Dificultades de aprendizaxe"

Páginas

 • 4. ENCHENDO A MOCHILA

  Ía camiñando, e sen darme de conta encontreime cos PLE (Entorno Persoal de Aprendizaxe), si iso que se emprega como recurso para a xestión do aprendizaxe persoal. Entón d&iacut...

 • 4.2 O rol do deseñador/asesor

  ...en á dun faciltador de aprendizaxe e partindo de necesidades do E...e se formulen experiencias de aprendizaxes presenciais ou a distancia en...oacute;n do proceso de ensino-aprendizaxe. Colaboración cos Cen...acute;n directa a alumnos con dificultades e que a xuízo do E.O....

 • 5. COÑECENDO A OUTROS VIAXEIROS

  O coñecemento aberto, que é iso?- pregunteil...formándonos pouco a pouco e realizando un aprendizaxe colectivo. É import...cute; poidan aproveitarse diso para o seu propio aprendizaxe, senón mellorar eses c...

 • 6. Chegamos ao final!

  Nas últimas sesións fun consciente da importanc...te;n que son empregados para a xestión da aprendizaxe persoal. Podería decir...ducación debe ter en conta estas redes de aprendizaxe, para camiñar á...

 • 1.Introducción

  Antes de embarcarme neste viaxe gustaríame decir que e...ivos no uso deesta ferramenta no proceso de aprendizaxe e ensinanza: Xestion...ovos conceptos aos coñeocementos previos( aprendizaxe significativa) Favore...

 • 5. Fin da viaxe

  Aínda que esta viaxe dun cuadrimestre po...nbsp;Persoalmente, considero que o aprendizaxe adquirido neste períod...ente durante todo o meu proceso de aprendizaxe. Aínda que se a co&nti...Grazas a ela, considero que o meu aprendizaxe resultou significativo e adqu...

 • 1. INTRODUCCIÓN.

  O tratamento desta materia, Tecnoloxía Educativa, enfo...e;mico. Con esta materia procurouse facilitar a aprendizaxe e mellorar o seu desempe&ntil...;a Educativa é a mellora da ensinanza e a aprendizaxe partindo das innovació...

 • 1. Primeiros pasos. Bicicleta con rodiñas.

  O meu proceso de aprendizaxe poderíase comparar co proceso que se t...facer piruetas, pero todo en todo proceso de aprendizaxe, se require de práctic...vaia sobre rodas. Nesta etapa da miña aprendizaxe non faltaban ganas pero si co...

 • 1. Comezamos!!

  Xa pasaron meses, desde aquela primeira clase de Tecnolox&iac...e iamos levar a cabo o noso proceso de ensinanza-aprendizaxe. Nun primer momento, cando l...costa adaptarte a esta nova modalidade de ensino-aprendizaxe, no meu caso non estaba acost...

 • 1. INTRODUCIÓN

  Con este  e-portafolio quero expoñer o que foi o camiño da miña aprendizaxe coa tecnoloxía e empre...te e foron aumentando e mellorando a miña aprendizaxe.