Resultados para "E-learning"

Tags

 • Medio, soporte ou algo máis?

  Considerando unha das preguntas clave que formulou a profesora na nosa primeira clase "¿Es la Tecnología Educativa solo un medio o soporte para la educación?" podemos dicir que nun primeiro momento así foi, a tecnoloxía so se utilizou como medio de ensinanza, ...

  Tags: tecnoloxía educativa, medio, soporte, facilitadora, resolutiva, plataformas didácticas virtuais, e-learning

 • O e-learning

  E-LEARNING: Consultando a wikipedia podemos ver que e-learning denomínase aprendizaxe electrónico á educación a distancia complementaria virtualizada a través dos novos canles electrónicos ( as novas redes de comunicación, en especial Internet), ut...

  Tags: e-learning, formación on-line, aprendizaxe autónomo

 • 4º DE PEDAGOGÍA

  Este lunes tuvimos una charla con la vicedecana en la cual nos explicaban las optativas, o las vías a las cuales podiamos optar el próximo curso según las asignaturas que nosotros escogiéramos. Entre ellas se encontraba el E-learning :  educación a...

  Tags: e-learning, educación, información, conocimiento

 • E-learning

  Empezando el cuarto y último bloque de contenido de esta materia, hablamos del E-learning y del rol del pedagogo en este campo. El E-learning abarca un campo muy amplio. Hoy en día, casi todos los espacios formativos incoporan modalidades ‘blended’ (presencial y on-line...

  Tags: e-learning, cms/lms, ple, estructura, diferencias

 • Formación en rede: vantaxes e inconvintes

  Recuperando o dito sobre o novedoso concepto de e-learning, coido que é de especial importancia coñecer cales son as principais vantaxes e incovintes  da utilización do concepto para referirse formación en rede que, na súa maioría, veñen da ma...

  Tags: e-learning, formación en rede, vantaxes e inconvintes

 • ESTADO DO E-LEARNING EN GALICIA.

  Seguindo un pouco coa dinámica dunha das miñas últimas entradas sobre o e-learning e sobre o estado no que se atopa en Galicia. A Área de e-learning do Centro de Supercomputación de Galicia coordinou o Observatorio Galego de e-learning, un proxecto de investig...

  Tags: e-learning, situación en galicia, tic, estudo

 • e-learning

  Nesta entrada, vou a prestarlle especial atención o concepto e-learning traballado ó longo das últimas clases, e a tódalas súas variantes no que a súa denominación se refire para chegar a unha definición do mesmo. Neste senso, exi...

  Tags: e-learning, formación a distancia, tics, internet

 • E-LEARNING

  A continuación y en relación a una de las últimas partes de la materia como es “el rol del pedagogo como asesor de propuestas formativas e-learning pasaré a hablar del e-learning propiamente dicho. Para comenzar realizaré una pequeña contextualizaci...

  Tags: e-learning, aprendizaje electrónico, b-learning

 • Dokeos

  Hoy me voy a centrar en Dokeos, para así sin salirme de mi hilo conductor, seguir ampliando conocimientos acerca de la materia Tecnología Educativa. Dokeos es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de contenidos de cursos y también una he...

  Tags: dokeos, e-learning, software libre, educación

 • Nativos digitales e Inmigrantes digitales.

  Nativos digitales e Inmigrantes digitales. El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores de su proceso evolutivo. Es por ello que la docencia y los procesos de aprendizaje deben adaptarse permanentemente...

  Tags: nativos digitales, inmigrantes digitales, e-learning