Resultados para "Guidance"

Tags

 • 2. ORIXES E HISTORIA DO CLUB

  Neste apartado temos que ter en conta dous aspectos, un é a historia do club e outro son os seus antecedentes. En primeiro lugar teríamos que ver qué había antes da creación do club, é dicir, as razóns polas que motivaron a creación do mesm...

  Tags: antecedentes, orixes, historia, counseling, guidance, vocación, career

 • Orientación y Asesoramiento

  Y llegó el momento de indagar un poco más y ver si son sinónimos o no estos dos conceptos. En primer lugar pongamos una definición de cada término:El ASESORAMIENTO según Rodríguez Romero, se puede definir como un “proceso de interacció...

  Tags: orientación, asesoramiento, guidance, counseling, consultation, diferencias

 • Asesoramento vs Orientación

  Neste arquivo aparece unha aproximación ao asesoramento e a orientación tratando de ver cales son as súas similitudes e diferencias guiándome por "El asesoramiento y la educación, dos prácticas que convergen" de María del Mar Rodríguez Romer...

  Tags: Servizo directo, indirecto, guidance, couseling, consulta, interacción, estatus de igualdade, poder, etc.

 • Asesoramento vs Orientación

  No arquivo titulado "Asesoramento vs Orientación" aparece unha aproximación ao asesoramento e a orientación tratando de ver cales son as súas similitudes e diferencias guiándome por "El asesoramiento y la educación, dos prácticas que convergen" de ...

  Tags: servizo directo, indirecto, guidance, couseling, consulta, interacción, estatus de igualdade, poder, etc.

 • 5 BUSCAR O VOO, AS CONEXIÓNS E DESCONEXIÓNS ---> ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN

  5 BUSCAR O VOO, AS CONEXIÓNS E DESCONEXIÓNS     --->ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN Cando xa tiña clara cal ía ser a miña meta, o meu obxectivo e a onde ía ir para conseguilo tiven que dar un paso máis e buscar o voo, o aloxamento e...

  Tags: orientación, asesoramento, servizo directo, indirecto, guidance, couseling, consulta, interacción, estatus de igualdade, poder, etc.

 • Miembros que componen los departamentos de Orientación y diferencias esenciales entre Orientación y Asesoramiento.

  Tags: Curriculum, Asesoramiento curricular, departamentos de orientación, Guidance, couselling, support, adviser, asimetría, horizontalidad...