Resultados para "Infografía"

Tags

 • Mi entorno personal de aprendizaje (PLE)

  Aquí expongo, a grandes rasgos,  los espacios que consideré como entornos de los cuales obtengo experiencias de todo tipo, existiendo tanto lugares digitales como contextos físicos, considerándolas fuentes de información que enriquecen mis saberes o solucio...

  Tags: PLE, entorno personal de aprendizaje, infografía

 • 2. Aproximación inicial

  ACTIVIDAD 2: Diseño de una infografía con Easel.ly La infografía realizada hace ya varios meses, ha sido una de las actividades propuestas con mejor resultado, siendo un claro ejemplo de lo trabajado durante las primeras sesiones. Esta infografía relaciona los princi...

  Tags: tecnología educativa, stellae, infografía

 • Mi PLE

  En relación con la anterior entrada que he subido, se me ha ocurrido cerrar este periodo de aprendizaje en la plataforma de Stellae, con la elaboración de una infografía que muestra mi entorno personal de aprendizaje. Para mi tiene sentido subir esta entrada en este momento ...

  Tags: PLE, infografía, cierre stellae, aprendizaje, herramientas

 • ÍNDICE

  1. A rede e a evolución das tecnoloxías. 2. Infografía e mapa conceptual.  3. Fundamentación Teórica da Tecnoloxía Educativa.  4. Narrativa dixital: "Pedagoxía a través da docencia".  5. E-learning.    

  Tags: tecnoloxía, coñecemento aberto, infoxicación. content curation, lifelong learning, infografía, narrativa dixital, mapa conceptual, e-learning, ple

 • 2. INFOGRAFÍA E MAPA CONCEPTUAL COMO RECURSOS.

       Neste caso a escolla destes materiais fundaméntase no feito de que ambos foron creacións propias, polo que teñen un valor engadido (non se trata de simples contidos, xa que a elaboración dos mesos implicou un proceso de síntese e reorganizaci...

  ......

 • 4.1 Recursos do PLE

      A imaxe ten un gran poder no mundo actual e é un dos seus elementos máis representativos, que prima sobre outras formas de expresión. Os distintos profesionais da educación deben saber “educar a mirada, xa que as imaxes actúan como intermedia...

  Tags: infografía, mapa conceptual, narrativa dixital

 • O meu PLE

  Tags: ple, infografía, entorno persoal de aprendizaxe

 • Infografía

  Esta é a infografía realizada nas sesión interactivas sobre o tema da búsqueda de información e a súa organización. Para realizar dito traballo empreguei a páxina "http://www.easel.ly/" e a páxina "http://www.iconarchiv...

  Tags: infografía, easel, iconarchive, produción

 • Infografía

  elaborado a partir de la página http://www.easel.ly/ 

  Tags: tecnología educativa, infografía, esquema

 • Infografía

  Subo la infografía relacionada con las clases interactivas de Tecnología Educativa hasta el momento. Está hecha a través de la página www.easel.ly. En ella intento reflejar el proceso de búsqueda, contraste e interpretación de informació...

  Tags: infografía, tecnología educativa