Resultados para "Nativos Dixitais"

Tags

 • Nativos dixitais.

  Hoxe gustariame comentar e reflexionar sobre os nativos dixitais. Chamaselles así a aqueles nenos e nenas nacidos a partir dos anos 90. Este concepto débese a que con anterioridade, os libros e os xoguetes compoñían o ocio dos mais novos ; mentras que o ocio destes cat...

  Tags: nativos dixitais, formación, tics

 • DEFINICIÓN DOS OBXECTIVOS DA COMPETENCIA DIXITAL

  DEFINICIÓN DOS OBXECTIVOS   Consideramos que ao igual que acontece coas competencias básicas, as competencias dixitais tamén teñen recollidas unha serie de obxectivos, que a través de varias definicións sacadas por exemplo da wikipedia, podo destac...

  Tags: coñecemento trasversal, autoaprendizaxe, busca eficaz de información, nativos dixitais

 • Nativos dixitais fora do sistema educativo

  En moitas das clases que tivemos ao longo deste curso pasado fíxose referencia ao termo de “Nativos dixitais”. Primeiramente, antes de engadir a explicación de dito concepto, gustaríame facer referencia ao concepto de “Inmigrantes dixitais”, xa que son...

  Tags: Nativos dixitais, inmigrantes dixitais, escola do século XXI, Conectivismo, sistema educativo, móbiles, dispositivos, seguridade, reflexión

 • CD e CDD

  Hoxe en día, a inclusión social debe comprender a inclusión dixital. Polo tanto, antes de comezar a falar da Competencia Dixital, hai tres expresións que me gustaría comentar: sociedade da información, nativos dixitais e inmigrantes dixitais. O concept...

  Tags: Sociedade da información, Nativos dixitais, Inmigrantes dixitais, Fenda dixital, Competencia Dixital, Competencia Dixital Docente

 • Queda alguén independente nos nosos días?

  Para a redacción deste segundo post, vou a relacionar o concepto de Nativos dixitais coa fábula de El Elefante Encadenado de Jorge Bucay. Comezo definindo o concepto “Nativos Dixitais” (termo acuñado polo autor estadounidense Marc Prensky no 2001), referí...

  Tags: Nativos Dixitais, Elefante, Dependencia