Resultados para "Tecnoloxía"

Tags

 • Buenas PrácTICas 2.0 - ITE - Ministerio de Educación

  Buenas prácticas é unha páxina web na que atopamos multitude de artigos referentes á educación (experiencias, prácticas realizadas) xa sexa dende a súa revista dixital, o seu boletín BP 2.0 ou blogs que presenta o profesorado que colabora, e...

  Tags: tecnoloxía, educación, artigos, recursos

 • A tecnoloxía como substituta

  Ata que punto pode ocorrer un caso como este? Creo que no momento que estamos a vivir os ordenadores, a televisión ou as consolas, son en moitos casos os encargados de ocupar o espazo dos máis pequenos co obxectivo de que non molesten. Creo que este uso da tecnoloxía est&aac...

  Tags: tecnoloxía, familia, formación, educación

 • O valor do envoltorio

  Na última sesión interactiva do día 23 indicóusenos que debíamos buscar información sobre distintas experiencias que implicasen a inclusión das tecnoloxías en contextos educativos. Na miña última entrada no blog falei da experi...

  Tags: tecnoloxía, experiencia, estudo de casos, ordenadores, profesorado, grupo stellae

 • Análise dunha experiencia de integración de tecnoloxía nas aulas.

  Na clase interactiva do día 23, cada un analizamos dierentes experiencias de integración de tecnoloxía nas aulas. No meu caso atopei un proxecto de investigación sobre a introdución de ordenadores nas aulas de Educación Infantil en Navarra, e sobre a impo...

  Tags: proxecto de investigación, tecnoloxía, experiencias, funcións.

 • A alfabetización dixital

  Ao longo das distintas sesións expositivas e interactivas, fomos analizando a importancia de novas metodoloxías educativas que nos sitúen na sociedade da información na que nos atopamos, dándonos as claves para acadar a sociedade do Coñecemento, como xa c...

  Tags: alfabetización dixital, educación, tecnoloxía, metodoloxías, sociedade

 • Porque se tenta equiparar a vida real á vida virtual?

  Como nos expoñía onde a nosa profesora de “Tecnoloxía Educativa”, podemos sacarlle un potencial educativo a unha laranxa? Dende a miña perspectiva, considero que todo material posúe potencial educativo, a solución está en como encauzemo...

  Tags: tecnoloxía, conectivismo, ple, cognitivismo, conductismo, constructivismo, vida virtual, aprendizaxe

 • REDHECS - Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social e Informática

  REDHECS é unha revista electrónica científica na que podes acceder a artigos sobre temáticas que o propio nome da revista indica: educación, comunicación social e informática, en liñas xerais.

  Tags: tecnoloxía, revista científica, artigos, comunicación social e informática

 • Experiencia directa ou interese manifestado?

  A presente imaxe mostra a representación que Edgar Dale ofrece dos procesos de aprendizaxe, situando na base de todo coñecemento as experiencias directas coas propias actividades. Pero, realmente a experiencia é a base ou pola contra é o interese que cada suxeito manifeste á hora de realizar unha...

  Tags: aprendizaxe, Dale, tecnoloxía, experiencia, interese, directo

 • Cono da experiencia de Dale.

  Na pasada sesión interactiva do día 30 de abrirl abordouse o tema dos recursos analóxicos e dixitais.No transcurso da sesión mencionouse o chamado cono da experiencia de Dale sobre o cal me gustaría falar nesta entrada, posto que non sabía da existencia, ...

  Tags: experiencia, tecnoloxía, aprendizaxe, interese, dale, cono da experiencia, aprendizaxe directo e inderecto

 • Estudo de caso: integración das tecnoloxías nun centro educativo

  FICHA TÉCNICA SOBRE A EXPERIENCIA EDUCATIVA RECOLLIDA Fonte: Tese doutoral recollida en formato CD-ROOM da Biblioteca de Psicoloxía e Educación, no Campus Sur de Santiago de Compostela. Título da experiencia: “Integración de las tecnologías de la ...

  Tags: tecnoloxía, interdisciplinariedade, enfoque ríxido, ofimática, recursos, ensino-aprendizaxe, formación