Resultados para "acis"

Tags

 • Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

  Como consecuencia dun traballo da mestra Lourdes Montero fóra da nosa Universidade, en concreto na Universidade de Málaga, tendo que asistir á mesma para estar presente nun Tribunal de Tese de doutoramento, foi imposible que se puidese levar a caso a sesión do Mé...

  Tags: estudo de casos, gerardo echeita, víctor rodríguez, acis, programas de diversificación curricular, adaptación curricular non significativa, adaptación curricular significativa, atención á diversidade, adaptacións de acceso ao currículo, optatividade...

 • primeiro achegamento ás ACIs.....

  Nesta primeira achega ao termo adaptación curricular quixen deixar plasmado este esquema que deixa entrever os niveis de concreción curricular e os diferentes grados de adaptación que se poden tomar dependendo da necesidade do suxeito.    

  Tags: necesidades, educación especial, acis

 • Diario de clase da sesión do Mércores 4 de Decembro

  O arquivo subido que responde ao nome de Diario de clase da sesión do Mércores  4 de Decembro, que podedes atopar no enlace que se presenta ao final, fai referencia as notas de campo tomadas durante dita sesión e, recolle tamén, algunhas reflexións persoais...

  Tags: estudo de casos. gerardo echeita, víctor rodríguez, colaboración, atención á diversidades, acis, programas de diversificación curricular...

 • 6. Currículo e atención á diversidade

  A parte da colaboración tratada na páxina anterior, no bloque 2, tamén tratamos o currículo, o cal encóntrase en Diario clase 11/11/13, no que traballo dita temática a parte de recoller os contidos traballados nesa sesión. Relacionado co curr...

  Tags: curriculum, atención á diversidade, paepa, acis, apoio e-a

 • Sesión del día 7 de noviembre

  Os dejo aquí un documento con la técnica de las 3P. Un saludo!

  Tags: asesoramiento curricular, desarrollo curricular, actuaciones, atención a la diversidad, ACIS, especialistas en asesoramiento, proceso de formación, psicopedagogos/as, pedagogia, funciones, concreción curricular, elementos del curriculum, tipos de curriculum.

 • Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

  O documento que se adxunta, elaborado por min mesma, fai referencia ao Estudo de Casos de Echeita e Rodríguez e, ás medidas de Atención á Diversidade, ACIs e Programas de Diversificación Curricular. Nel faise unha descrición de cada un deses aspectos ao m...

  Tags: Estudo de casos, Gerardo Echeita, Víctor Rodríguez, ACIs, Programas de Diversificación Curricular, Adaptación Curricular, Adaptación curricular significativa, Adaptación Curricular non significativa, Atención á Diversidade, Adaptacións de acceso ao currículo, optatividade...

 • Diario de clase da sesión do Mércores 4 de Decembro

  Neste arquivo ircorpóranse as notas de campo referentes a sesión do mércores día 4 de Decembro da materia de Asesoramento Curricular a Centros e Profesores.

  Tags: Estudo de casos. Gerardo Echeita, Víctor Rodríguez, colaboración, Atención á Diversidades, ACIs, Programas de Diversificación Curricular...