Resultados para "alfabetización dixital"

Blogs

 • A BRECHA DIXITAL

  Segundo a wikipedia a Brecha Dixital fai referencia a diferenza socioeconóm...on saben como empregalas. Penso que a brecha dixital, sen dúbida, é...cións pódese dicir que a brecha dixital non é máis que...

 • Identidade e Reputación Dixital

  ...dade como a reputación dixital son moi importantes, xa que h...eputación e identidade dixital; a primeira constrúese...dade como a reputación dixital teñen gran influencia...súa reputación dixital e en consecuencia tamé...

 • Proxecto Abalar

  ...berno galego aprobou a Axenda Dixital coa que traballará ata...a do plan de inclusión dixital para pasar da alfabetizaci&oa...so dos docentes, unha pizarra dixital interactiva, un proxector, un..., pode crear unha nova brecha dixital dentro do sistema educativo g...

 • Proxecto final

  Ao longo destas últimas sesións esti...aprender a aprender, a competencia dixital e fomentar un espírito...alumnos competentes na competencia dixital, algo que non é doado....cute;as a traves de un cómic dixital. O cómic está i...

 • E para rematar...

  Na última sesión de Era dixital tratamos o concepto de PLE ((Personal Learni...mportancia de unha materia como é Era Dixital na formación dun mestr...os un gran avance como grupo dentro do mundo dixital nas aulas, falando e dando as...

 • Homo Videns vs Homo Digitalis

  O intelectual Giovanni Sartori analizou a finais dos anos novent...da de atención sobre o futuro da sociedade dixital. Por outra parte, Nicholas N...nte, considerado un dos pais da tecnoloxía dixital, acuña na súa o...

 • CÓMIC DIXITAL

  CÓMIC DIXITAL a través do PLE. Os meus...eu decidimos tratar o cómic dixital como proxecto de innovaci&oac...res. Empregaremos o cómic dixital como o fío conductor e...obaremos as seguintes competencias: dixital, lingüística, apr...

 • Proxecto E-DIXGAL

  ...cional para dar paso ao libro dixital. Nel os docentes e alumnos de...xe. Os provedores deste libro dixital son a editorial EDEBÉ...laborar a súa ‟mochila dixitalʺ seleccionando a travé...trae consigo unha gran brecha dixital pois, está destinado p...

 • Primer contacto con la materia

  Pese a tener un abanico bastante amplio de optativas para cursar...e he decidido que una de las convocadas fuese Era Dixital. Vivimos en un mundo en el qu...en esta materia y espero que la asignatura de Era Dixital nos abra la ventana hacia inc...

 • Brecha digital

  ...utilizalas.  A brecha dixital pode ser definida en termos d...e;n mediante as TIC. A brecha dixital non se relaciona soamente con...).  Dado que a brecha dixital non é un fenóme...ar diferentes tipos de brecha dixital, como pode ser a de xé...