Resultados para "apoio e-a"

Marcadores

 • ANPE: sindicato independente de profesores

  ...te;n inmediata e gratuíta dispoñible para os docentes de tódalas Comunidades Autonómas, que precisen e demanden axuda, apoio ou orientación ante ca...

 • CENTROS CAFI

  ...formación permanente e  presta un servizo de asesoramento e apoio ao profesorado no seu á.... f) Promover a elaboración de materiais didácticos e de apoio á acción educat...

 • CFR LUGO

  ...ambio, debate e difusión de experiencias educativas entre o profesorado. Promover a elaboración de materiais didácticos e de apoio á acción educat...

 • CFR CORUÑA

  ...ifusión de experienciaseducativas entre o profesorado. Promover a elaboración e difusión de materiais didácticos e de apoio á acción educat...

 • Pantallas Amigas

  ...la infancia y la adolescencia". Deste modo, posúense nesta páxina web numerosos recursos de axuda e apoio a esta misión, así como servizos: noticias, apoio a pais, apoio a centros escol...

 • Slideshare

  ...entacións Power Point, inclúense tamén outros documetos Word, OpenOffice ou PDF. Destaco a utilización desta web como apoio e procura de resumos e docume...

 • Eduteka

  Eduteka é un portal gratuíto para docentes e diretivos escolares interesados en mellorar a educación co apoio das Tecnoloxías da Información e da C...

 • INTEF

  ...universitárias. Entre os seus obxectivos destacan: Elaboración e difusión de materiais curriculares e outros documentos de apoio ó profesorado, o dese&...

 • EDUCAWEB

  ...acute;mica e profesional dirixido á comunidade estudantil e a profesionais de diversos ámbitos. Ademais, é un servizo de apoio ao profesorado e aos profesio...

 • e-aprendizaje

  ...blog son a nosa voz na rede, xa que nos permite mostrar os nosos coñecementos e opinións, por iso hai que traballar con eles como un apoio e non como unha fonte princip...