Resultados para "aprendizaxe colaborativa"

Blogs

 • Importancia da aprendizaxe colaborativa

  Con esta entrada, pretendo hacer hincapié en la importancia de un buen desarrollo de la competencia colaborativa desde los primeros cursos de...

 • Aprendizaxe colaborativa

  ...ibérica) afirma que a aprendizaxe colaborativa ten na tecnoloxía un...guindo esta idea, penso que a aprendizaxe colaborativa posibilita que os alumnos fo...ito a que os alumnos aprendan colaborativamente. Un exemplo de aprendizaxe colaborativo é o realiz...

 • 5. PLE e PLN

  ...ividuo utiliza para beneficiar a súa aprendizaxe. No PLE intégrase o PL...s e nenas saiban organizar o seu entorno de aprendizaxe de forma espontánea. T...os que traballar con eles de forma activa e colaborativa. Ademáis disto non pod...

 • Mapa de aprendizaxe: curación de contidos

  Aquí vos deixo o meu mapa de aprendizaxe elaborado en canto o concepto de curación de contidos. Qué vos parece? Axudádeme a completalo.

 • Plataformas Wiki (II)

  ...e modificar artigos nesta grande plataforma colaborativa pero, qué é en...e;a non deixa de ser unha técnica de aprendizaxe cooperativa, posto que son si...súa vez é un modo de abrir a aprendizaxe e rematar cos Copyright e, con...

 • Última interactiva

  Nesta última interactiva falamos do PLE (entorno persoal de aprendizaxe ) PLN(rede persoal de aprendizaxe). Estes dous conceptos rompen as barreiras do que ata agora separaba a aprendizaxe formal,...

 • Fenda na aprendizaxe

  A cultura da aprendizaxe é unha habilidade que non todos temos.  Existen moit...factores acentúan a denominanda "fenda na aprendizaxe", tales como recursos, tempo,...ema da educación permanente e da fenda na aprendizaxe....

 • Técnica das tres P

  ...á escola con dúbidas sobre o aprendizaxe dos seus fillos e  noutr...querimientos de alumnos con dificultades de aprendizaxe na sua aula. 2P: Como pode...te;mbito curricular? Aprendendo de maneira colaborativa, traballando de maneira inter...

 • PRÁCTICA 3 P

  ...á escola con dúbidas sobre o aprendizaxe dos seus fillos e  noutr...querimientos de alumnos con dificultades de aprendizaxe na sua aula. 2P: Como po...te;mbito curricular? Aprendendo de maneira colaborativa, traballando de maneira inter...