Resultados para "aprendizaxe permanente"

Tags

 • Competencia dixital.

  O novo Real Decreto ( 08.01.2007 ), que establece as enseñanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria, sitúa por primeira vez a competencia dixital entre as 8 competencias básicas que debe haber desenvolto o alumno/a ao finalizar dita...

  Tags: competencia, aprendizaxe permanente

 • Life Long Learning

  Ó longo das clases de formación e desenvolvemento profesional do profesorado é ven raro que non saía á luz en relación a formación deste colectivo, o concepto LIFE LONG LEARNING, no cal pretendo indagar con esta entrada. Dito así, igual non...

  Tags: formación permanente, formación ó longo da vida, aprendizaxe permanente

 • Life Long Learning

  Curioseando pola rede acerca do concepto tan coñecido por todos nós como é o lilfe long learning atopei esta páxina web que ofrece amplos recursos, dirixidos supostamente só para a educación de adultos pero que, obviamente poden ser empregados para o camp...

  Tags: aprendizaxe permanente, recursos

 • OAPEE

  Url do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, onde podemos acceder aos progrmas de aprendizaxe permanente.

  Tags: oapee, aprendizaxe permanente

 • A conta atrás ...

  Todo camiño chega ao seu fin, ou polo menos a unha parada,… Tendo en conta este feito, debo enfrontarme a última das reflexións que realizo nesta materia. Unha última análise complexa, na que pretendo avaliar o meu labor de cara a introducir aqueles aspe...

  Tags: autoavaliación, reflexión, aprendizaxes, traballo en equipo, aprendizaxe permanente