Resultados para "aprendizaxe por competencias"

Tags

  • "Desbancando" a aprendizaxe por competencias

    Normalmente, nas clases desta materia adoito ter unha rotura de esquemas bastante notable, o normal é que comece a clase tendo unha serie de concepcións previas máis ou menos acertadas sobre un feito, para logo desmontalas todas ao longo da sesión. Como non é...

    Tags: Seymou Papert, construccionismo, aprendizaxe por competencias, Squeak, Scratch, TIC