Resultados para "aprendizaxe significativa"

Tags

 • O docente xerador de novos cambios.

  O seguinte vídeo fai referencia ó papel do docente como xerador de novos cambios, e ofrécenos indicacións e formas de actuar para tratar de ser un bo docente e acadar unha mellora educativa. Entre os aspectos que se expoñen en dito vídeo pódense at...

  Tags: aprendizaxe significativa, participación, colaboración, motivación, mellora, docente, xerador de cambios.

 • Primeiras impresións: rede social Stellae

  Quero comezar coa miña andaina na rede Stellae e tamén coa estrea do blog de dita rede, facendo unha breve reflexión e valoración das impresións que me xerou a primeira clase de Asesoramento Curricular a Centros e Profesores. Así pois, dende a miñ...

  Tags: aprendizaxe significativa, autónoma, autorregulación, construtivismo, tecnoloxía

 • O regreso dos profesores, a onde se foron?

  O pasado día 14 de novembro, na sesión de clase da materia de “Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado” levamos a cabo unha técnica “experimental” proposta pola profesora Lourdes Montero. A citada técnica consistía e...

  Tags: técnica, profesorado, metodoloxía, reflexión, aprendizaxe significativa, valores, actualización, formación, período histórico, funcións utópicas, práctica, discursos, alumno, investigación, accións colaborativas, responsabilidade política, consenso, profesionalidade, personalidade

 • PORTAFOLIOS DIXITAL

  Neste arquivo aparece unha aproximación aos portafolios dixitais. 

  Tags: Significado, vantaxes, inconvenientes, obxectivos, aprendizaxe significativa, denominacións, motivación, etc.

 • PORTAFOLIOS DIXITAL

  No arquivo titulado “PORTAFOLIOS DIXITAL” aparece unha aproximación sobre o concepto, as diferentes denominacións, que obxectivos persegue e que vantaxes e inconvenientes ten o uso desta ferramenta utilizada durante esta materia. O link no que podedes atopar dito arquiv...

  Tags: significado, vantaxes, inconvenientes, obxectivos, aprendizaxe significativa, denominacións, motivación, etc.

 • 1. INTRODUCIÓN

  INTRODUCIÓN Asesoramento curricular a centros e profesores é unha materia obrigatoria, de seis créditos, contemplada no plan de estudos no 1º cuadrimestre do 5º curso da Licenciatura en Psicopedagoxía. Tal e como aparece no programa, vemos que coa introduci...

  Tags: asesoramento, materia, psicopedagoxía, e-portafolios, fío condutor, viaxe, constructivismo, aprendizaxe significativa, learning by doing, etc.

 • 9. ATA SEMPRE: CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓNS.

  9. ATA SEMPRE ---> CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓNS. Unha vez rematada a viaxe saquei as miñas conclusións e reflexionei sobre ela, que fora o que aprendera, en que me axudou, que problemas tiven ou puiden ter, cales puideron ser os inconvenientes, etc. Para min isto &eac...

  Tags: aprendizaxe significativa, autoavaliación, medo, emoción, felicidade, retos, ilusión, ganas, traballo, esforzo, formación, etc.

 • Squeak

  O martes 16 de Novembro traballamos cunha ferramenta que eu descoñecía ata o momento, o Squeak. Un software educativo  liberado. O profesor plantexounos un reto que xa levara a cabo cos seus alumnos de primaria. Consistía en crear un reloxo dixital que as súas ...

  Tags: squeak, software libre, reto, investigación, aprendizaxe significativa

 • Programas de simulación real

  Nas clases anteriores tratamos a necesidade de que o profesorado lle presente ao alumnado recursos que vaian máis alá, é dicir, que sexan o suficientemente potentes, logrando así que os alumnos obteñan unha aprendizaxe de calidade e máis significativa. Pa...

  Tags: Etoys, Squeak, Aprendizaxe significativa, Tecnoloxía Educativa, Simulación, Competencia Dixital