Resultados para "aprendizaxes"

Tags

 • Diferenzas entre PLE e LMS, que plataforma ven sendo máis pedagóxica?

  Logo de asistir á clase expositiva da materia de “Tecnoloxía Educativa” deste martes, reflexionei e indaguei sobre as principais diferenzas entre as plataformas PLE (Personal Learning Environment) e LMS (Learning Management System) que, en xeral xa nos comentou a profeso...

  Tags: tecnoloxía, ple, lms, control, aprendizaxes, autoaprendizaxe, xerarquización, valores, transformación social, transformación virtual

 • Diferenzas entre PLE e LMS, que plataforma ven sendo máis pedagóxica?

  Artigo de apoio á última entrada subida, pertencente á Revista Electrónica de Tecnoloxía Educativa moi suxestivo e elaborado no que se explica o termo de PLE (Personal Learning Environment), e no que tamén se establecen diferencias coa plataforma LMS.

  Tags: tecnoloxía, PLE, LMS, aprendizaxes, autoaprendizaxes, entornos, moodle, oki, gadgets

 • Webquest ou Jclick?? Interpretacións ou memorizacións??

  WEBQUEST: A quenlla branca             Esta webquest está elaborada por A. Sánchez, un profesor do centro educativo “CEP El Ejido”, pertencente á Xunta de Andalucía. A Webquest vai dirixida ós n...

  Tags: tecnoloxía, webquest, jclick, aprendizaxes, recursos, soporte, instrumento, autonomía, exercicios, constructivismo, conectivismo, conductismo

 • Webquest ou Jclick?? Interpretacións ou memorizacións??

  Documento de apoio a miña derradeira entrada que nos explica o sentido da webquest e do moodle: os fins que perseguen e a estrutura formal que deberían de posuír, entre outra relevante información.

  Tags: tecnoloxía, webquest, jclick, aprendizaxes, recursos, soporte, instrumento, autonomía, exercicios, constructivismo, conectivismo, conductismo

 • Webquest ou Jclick?? Interpretacións ou memorizacións??

  Arquivo que non me deixa publicar na entrada ó blog e que polo tanto o amoso aquí. Expoño as diferenzas principais entre a webquest e o jclick recollidas a partires do comentado na derradeira sesión de clase interactiva da materia "Tecnoloxía Educativa".

  Tags: tecnoloxía, webquest, jclick, aprendizaxes, recursos, soporte, instrumento, autonomía, exercicios, constructivismo, conectivismo, conductismo

 • Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013. Informe español.

  Ó longo desta entrada dirixireime a elaborar unha reflexión sobre “El entorno de los centros educativos y el aprendizaje”, un capítulo inserido dentro do informe de educación deste ano elaborado pola Organización para a Cooperación e o Desenvo...

  Tags: educación, profesorado, ratio, retribución, horas de ensino, aprendizaxes, dificultades, políticas educativas, rendemento académico, variables, educación primaria, igualdade, indicadores, factores

 • A formación permanente do profesorado

  Na presente entrada ó blog desenvolverei o tema da formación permanente do profesorado, xa que ó longo das diversas entradas publicadas sempre fun mencionando o que supoñía este tipo de formación. Ademais, xa presentei entradas nas que expoñí...

  Tags: profesorado, formación permanente, contexto, transformacións, aprendizaxes, reflexión, interese, cursos de formación, autoformación, aprendizaxe colaborativa, aprendizaxe informal, complexidade, características, administración educativa, comunidades autónomas, avaliación, teleformación

 • 3. Xustificación do e-portafolios

  Como comprobades ó longo da estrutura desenvolta para este e-portafolios deixeime guiar polo tradicional formato de calquera documento formal, así este documento dixital conta cunha portada, unha introdución, a presente xustificación, un desenvolvemento do proceso de e...

  Tags: estrutura formal, organización, apartados, obxectivos, aprendizaxes, ferramenta

 • A conta atrás ...

  Todo camiño chega ao seu fin, ou polo menos a unha parada,… Tendo en conta este feito, debo enfrontarme a última das reflexións que realizo nesta materia. Unha última análise complexa, na que pretendo avaliar o meu labor de cara a introducir aqueles aspe...

  Tags: autoavaliación, reflexión, aprendizaxes, traballo en equipo, aprendizaxe permanente

 • 6. Valoración final do proceso

  Aquí estamos, unha vez máis pechando un capítulo na rede social do grupo de investigación “Stellae”, esta viaxe deuse por rematada, espero que haxa máis viaxes, espero que gocemos das paisaxes futuras, espero que descubramos paraxes cos nosos compa&n...

  Tags: valoración, puntos febles, puntos fortes, grupo, reflexión, compartir, tempo, profesorado, ferramentas tecnolóxicas, cambios, aprendizaxes, valores, obxectivo