Resultados para "aprendizaxes"

Tags

 • Diferenzas entre PLE e LMS, que plataforma ven sendo máis pedagóxica?

  Logo de asistir á clase expositiva da materia de “Tecnoloxía Educativa” deste martes, reflexionei e indaguei sobre as principais diferenzas entre as plataformas PLE (Personal Learning Environment) e LMS (Learning Management System) que, en xeral xa nos comentou a profeso...

  Tags: tecnoloxía, ple, lms, control, aprendizaxes, autoaprendizaxe, xerarquización, valores, transformación social, transformación virtual

 • Webquest ou Jclick?? Interpretacións ou memorizacións??

  WEBQUEST: A quenlla branca             Esta webquest está elaborada por A. Sánchez, un profesor do centro educativo “CEP El Ejido”, pertencente á Xunta de Andalucía. A Webquest vai dirixida ós n...

  Tags: tecnoloxía, webquest, jclick, aprendizaxes, recursos, soporte, instrumento, autonomía, exercicios, constructivismo, conectivismo, conductismo

 • Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013. Informe español.

  Ó longo desta entrada dirixireime a elaborar unha reflexión sobre “El entorno de los centros educativos y el aprendizaje”, un capítulo inserido dentro do informe de educación deste ano elaborado pola Organización para a Cooperación e o Desenvo...

  Tags: educación, profesorado, ratio, retribución, horas de ensino, aprendizaxes, dificultades, políticas educativas, rendemento académico, variables, educación primaria, igualdade, indicadores, factores

 • A formación permanente do profesorado

  Na presente entrada ó blog desenvolverei o tema da formación permanente do profesorado, xa que ó longo das diversas entradas publicadas sempre fun mencionando o que supoñía este tipo de formación. Ademais, xa presentei entradas nas que expoñí...

  Tags: profesorado, formación permanente, contexto, transformacións, aprendizaxes, reflexión, interese, cursos de formación, autoformación, aprendizaxe colaborativa, aprendizaxe informal, complexidade, características, administración educativa, comunidades autónomas, avaliación, teleformación

 • A conta atrás ...

  Todo camiño chega ao seu fin, ou polo menos a unha parada,… Tendo en conta este feito, debo enfrontarme a última das reflexións que realizo nesta materia. Unha última análise complexa, na que pretendo avaliar o meu labor de cara a introducir aqueles aspe...

  Tags: autoavaliación, reflexión, aprendizaxes, traballo en equipo, aprendizaxe permanente

 • É hora de facer un balance

    É importante dedicar un tempo a reflexionar sobre un mesmo, xa que serve para responder a preguntas que son fundamentais no proceso de aprendizaxe nunha materia, como por exemplo: Qué estou aprendendo? Cómo estou aprendendo? Qué obstáculos atopo? A ...

  Tags: balance, tecnoloxía educativa, galipedia, conceptos, aprendizaxes

 • O importante non é como se comeza senón como se acaba!

  Ola compañeiros/as! Estes días de exames só me puiden permitir ollear varias entradas vosas, que próximamente comentarei, e ir pensando cómo vou estructurar o e-portfolio. Aproveitando que na miña primeira entrada Tecnoloxía&eu a imaxe no...

  Tags: Reflexión, actividad definición, seleción imaxe, tecnoloxía eduativa, aprendizaxes