Resultados para "asesoramento"

Tags

 • Asesoramento en Pedagoxía

  Sabemos que é o asesoramento? Nas institucións académicas e no desenvolvemento do proceso educativo ten que haber unha serie de profesionais que se adiquen á atención dos estudantes, sen descoidar aquelas particularidades e necesidades que requiren os estudante...

  Tags: asesoramento, disciplinas, asesor, exemplos

 • ASESORAMENTO, IDEAS PREVIAS

  Asesoramento, asesorar, asesor,...son palabras que todos empregamos, pero moi poucas veces nos cuestionamos o seu verdadeiro significado e somos moi pouco conscientes de todo o que implican, de todas as dimensións que comprenden. Facendo unha análise persoal daquelas...

  Tags: asesoramento, definición, ideas previas

 • Que entendemos por asesorar?

  A pesares de non poder acudir á penúltima sesión de clase por unha incompatibilidade horaria, considero interesante facer un breve compendio coas ideas que foron saíndo na revisión da práctica grupal que se estaba elaborando.  Así pois, &eacu...

  Tags: asesor, asesoramento, grupos, sesións de aula

 • 3ª tarefa de asesoramento. Modelos de asesoramento e modelos de orientación.

  Na clase a profesora mandounos a tarefa en grupo de que indagáramos acerca de cales son modelos de orientación e os de asesoramento, argumentando porqué ditos enfoques corresponde a un modelo ou outro. Subimos o arquivo explicándoio detalladamente en " Archivos del gru...

  Tags: modelos, asesoramento, orientación

 • RELACIÓN ENTRE ASESOR E PROFESOR

  A labor do profesorado non se debe basar nunha confrontación co alumnado,todo o contrario, senón que se debe loitar por unha boa relación entre ambos, da que ambos se beneficien mutuamente, e sobre todo o alumno, para alcanzar máis facilmente as metas que se plantexe. ...

  Tags: confrontación, relación, axuda, apoio, superioridade, coordinación, asesoramento, proceso de ensiñanza-aprendizaxe

 • Elección dun Modelo

  TAREFA GRUPAL DURANTE A SESIÓN DO 24 DE OUTUBRO                                                                     ...

  Tags: modelo de consulta, modelos básicos de intervención, asesoramento, consultor, consultante, relación triádica, axuda

 • Modelos de asesoramento

  Todo asesor psicopedagóxico parte duns modelos de intervención máis ou menos claros e explicitados. Estes modelos difiren entre sí e poden definirse por tres características básicas. Por unha parte, a finalidade básica e prioritaria da intervenci&...

  Tags: asesoramento, comunidades de aprendizaxe, cambio

 • O asesoramento nun centro de discapacitados

  Gustaríame con esta nova entrada en “stellae” expresar a forma de ver o asesoramento no centro de discapacitados nos que estou realizando as miñas prácticas (unhas prácticas que son diferentes da dos meus compañeiros de carreira, estas son prá...

  Tags: asesoramento, discapacitados, amicos, ribeira, apoio a familias

 • Reflexión artigo “¿Ayuda y obstáculo? Sentido y credibilidad de la función asesora”. P. Murillo

  Trala lectura do artigo “¿Ayuda y obstáculo? Sentido y credibilidad de la función asesora” de P. Murillo (2005), pódese reflexionar sobre diversos aspectos relacionados co asesoramento e a complexidade de este proceso en relación coas instituci&oacut...

  Tags: asesoramento, credibilidade, sistema asesoramento, coordinación e colaboración.

 • Sentido e importancia da intervención psicopedagóxica nos procesos de E-A

  O asesoramento e intervención psicopedagóxicos teñen como obxetivo ser útil ós centros escolares; por iso, debe procurar que todas as actuacións lles sirvan de apoio e soporte nos distintos prismas en que se atopan comprometidos, dende os procesos educati...

  Tags: asesoramento, intervención, aprendizaxe, colaboración, procesos educativos, voluntarismo