Resultados para "asesoramento"

Tags

 • O asesoramento: definicións.

  Adentrándonos de novo no termo de asesoramento, comezaremos tratando o concepto de asesoramento, é dicir, que se entende por asesorar. Para isto, partiremos de varias definicións aportadas por diversos autores para desta maneira coñecer mellor dito termo e continuar c...

  Tags: asesoramento, definicións, colaboración, horizontalidade, apoio, axuda, guía

 • O asesoramento.

  Trala búsqueda e análise de definicións aportadas por diversos autores, e ó coñecer máis en profundidade os aspectos que engloba dito termo, continuarase coa análise das materias que manteñan relación co asesoramento, para desta forma...

  Tags: materias, orientación, asesoramento, prácticum.

 • "Tres escenarios en una época de cambio".

  Trala lectura do artigo “Tres escenarios en una época de cambio” de Mª Mar Rodríguez Romero, e mantendo relación coa anterior entrada no portafolios (ámbitos nos que se pode desenvolver o asesoramento), pódense destacar tres tipos de asesorament...

  Tags: asesoramento, cambio, propostas, apoio, igualdade.

 • A función asesora na actualidade.

  Para comezar coa situación na que se atopa a función asesora na actualidade, pódese sinalar que o asesoramento presenta unha serie de problemas ós que se lle foi intentando dar solución para desta forma conseguir un asesoramento nos centros escolares moito m&aac...

  Tags: asesoramento, credibilidade, colaboración, cooperación, complementariedade, diversificación profesional.

 • ¿Asesorar?, ¿Orientar?... Similitudes e discrepancias entre ambos termos.

  Nesta entrada, centrareime na diferenciación de dous termos como son o asesoramento e a orientación, posto que aínda que son dúas prácticas diferentes tamén se pode dicir que cada vez son máis converxentes. Desta maneira e empregando o texto de Ma...

  Tags: asesoramento, orientación, orixe, discrepacias, similitudes.

 • Tipos de asesoramento.

  Profundizando máis no asesoramento, pódense destacar clasificacións variadas atendendo a criterios diversos, como os seguintes: Segundo Zabalza (1996), o asesoramento pode clasificarse nos seguintes tipos: Segundo os destinatarios: Asesoramento a suxeitos considerados ...

  Tags: asesoramento, tipos, criterios

 • Clase do mércores 2 de outubro de 2013

  EXAMINAR O QUE TEÑO. Nesta segunda sesión da materia presentóusenos unha tarefa de segundo nivel de análise, “examinar o que teño”, a partir dunha pequena guía. Dita guía foi a seguinte: A comprensión da tarefa. O comú...

  Tags: examinar, análise, tarefa, asesoramento

 • Clase do mércoles 25 de septembro de 2013

  Nesta sesión o que fixemos foi unha división en dúas partes claramente diferenciadas. A primeira de elas consistiu na explicación por parte da profesora sobre o portafolios, quedando definido este como " unha recompilación de evidencias ( documentos diversos, v...

  Tags: asesoramento, primeira clase, concepto, definicións

 • ACTA CLASE 30/09/2013

  Neste día, fixemos a análise das respostas que os seis grupos realizaron para a práctica anterior. Lembrar que na práctica anterior “¿Qué entendemos por asesorar?” había que dar resposta a cinco cuestións: 1)   &n...

  Tags: acta, clase, informe, asesoramento, análise, informe

 • Asesoramento e Orientación. Dúas prácticas diferentes.

  Con esta entrada de blog fago referencia a un arquivo subido co nome de Asesoramento e Orientación. Dúas prácticas diferentes no cal fago unha reflexión sobre as principais diferenzas sobre estes dous termos.

  Tags: asesoramento, orientación, diferenzas