Resultados para "asesoramento"

Tags

 • O asesoramento: definicións.

  Adentrándonos de novo no termo de asesoramento, comezaremos tratando o concepto de asesoramento, é dicir, que se entende por asesorar. Para isto, partiremos de varias definicións aportadas por diversos autores para desta maneira coñecer mellor dito termo e continuar c...

  Tags: asesoramento, definicións, colaboración, horizontalidade, apoio, axuda, guía

 • O asesoramento.

  Trala búsqueda e análise de definicións aportadas por diversos autores, e ó coñecer máis en profundidade os aspectos que engloba dito termo, continuarase coa análise das materias que manteñan relación co asesoramento, para desta forma...

  Tags: materias, orientación, asesoramento, prácticum.

 • Ámbitos educativos.

  Este documento foi elaborado polo grupo de traballo Mafalda durante o trascurso da materia, e atópase relacionado co tema traballado con anterioridade polo que me parece oportuno compartilo para enriquecer máis os coñecementos a cerca dos ámbitos educativos onde se pod...

  Tags: ámbitos educativos, asesoramento, innovación, formación ...

 • "Tres escenarios en una época de cambio".

  Trala lectura do artigo “Tres escenarios en una época de cambio” de Mª Mar Rodríguez Romero, e mantendo relación coa anterior entrada no portafolios (ámbitos nos que se pode desenvolver o asesoramento), pódense destacar tres tipos de asesorament...

  Tags: asesoramento, cambio, propostas, apoio, igualdade.

 • A función asesora na actualidade.

  Para comezar coa situación na que se atopa a función asesora na actualidade, pódese sinalar que o asesoramento presenta unha serie de problemas ós que se lle foi intentando dar solución para desta forma conseguir un asesoramento nos centros escolares moito m&aac...

  Tags: asesoramento, credibilidade, colaboración, cooperación, complementariedade, diversificación profesional.

 • ¿Asesorar?, ¿Orientar?... Similitudes e discrepancias entre ambos termos.

  Nesta entrada, centrareime na diferenciación de dous termos como son o asesoramento e a orientación, posto que aínda que son dúas prácticas diferentes tamén se pode dicir que cada vez son máis converxentes. Desta maneira e empregando o texto de Ma...

  Tags: asesoramento, orientación, orixe, discrepacias, similitudes.

 • Modelos de orientación vs. Modelos de asesoramento.

  Tags: modelos, orientación, asesoramento, clasificacións.

 • Tipos de asesoramento.

  Profundizando máis no asesoramento, pódense destacar clasificacións variadas atendendo a criterios diversos, como os seguintes: Segundo Zabalza (1996), o asesoramento pode clasificarse nos seguintes tipos: Segundo os destinatarios: Asesoramento a suxeitos considerados ...

  Tags: asesoramento, tipos, criterios

 • 0. Portada: Nos fogóns do asesoramento

          ASESORAMENTO CURRICULAR A CENTROS E PROFESORES NOS FOGÓNS DO ASESORAMENTO   Fernando Neira Gómez 5º psicopedagoxía Curso 2012 - 2013 Docente : Lourdes Montero 

  Tags: asesoramento

 • A inclusión do alumnado no asesoramento para a mellora das prácticas educativas.

  Tags: incluión, alumnado, asesoramento, participación.