Resultados para "asesoramento curricular e medidas de atención á diversidade"

Páginas

 • 6. Bibliografía.

    BIBLIOGRAFÍA Bonals, J. y Sanchez- Cano, M. (coords.) (2007). Ma...n psicopedagógica en el proyecto curricular de un centro”. Unive...ute;ñez, J (1997). Asesoramiento curricul...dad/modelo-de-atencion-a-la-diversidad-/medidas-par...

 • 0. Indice

  Presentación Que entendemos por asesorar? As tres preguntas Marcos d...cute;n e contextualización do asesoramen...te;n como marco de referencia para o asesora...s e contextos de acción 3.6. Asesoram...educativos 4.3. Funcións do asesorament...

 • 0.- Índice

  1.- Introducción       1.1.- Presentación 2.- Psi...sp;     2.2.4.- Asesoramiento Curricular       &nbs...cesos y herramientas para el Desarrollo Curricul...4.1.- Atención a la diversidad: Medidas &n...

 • 2.3. Azul

  Esta cor representa a confianza, a sabiduría, a intelixencia. Est...on para adentrarme de cheo no asesoramento. Primeiramente, decidí...;mo foi a evolución do asesoramento. Con relación a isto a...mostra unha visión do asesoramento en Europa e España, as...

 • 5. Conclusións

  Como xa se dixo hai que entender o asesoramento dentro dun marco máis...e;nse un redireccionamento do asesoramento. Na miña opinió...te;n. A redirección do asesoramento só é posible en...definitiva, tanto no caso do asesoramento coma na educación a e...

 • Indice

  Introducción Consideraciones previas sobre el asesoramiento. Aprender Hac....4.1. Definición sobre asesoramiento curricu...4.2. ¿Qué es el asesoramiento curricul...an Yanes González.4.5. Asesoramiento curricular...

 • 6.2.- ALTURA

  Outra das medidas a ter en conta é a altura, xa que ao pasar por...Así mesmo, unha medida curricular son os Programas de Diversificación Curricular, os ca...uar a educación á diversid...GRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR...

 • 3.2 Perfil profesional do asesor: a segunda pola.

  ...xela xa que, como existe gran diversidade de funcións, con estas...e a atención á diversidade  Despois de investigar...on educativa e, por tanto, do asesoramento: a atención á...iva do centro a idea de que a diversidade nos enriquece a todos e nos d...