Resultados para "asesoramento curricular e medidas de atención á diversidade"

Páginas

 • 4.2 Modelos de Asesoramento

  En canto aos modelos de Asesoramento, dicir que Segundo Escudero 1992, p...defínese un modelo de asesoramento como "además de por lo...derar tres grandes modelos de asesoramento: O modelo de adquisici&o...o. O modelo de consulta como asesoramento de proceso, que virí...

 • Subpáxina 3: Modelos de asesoramento

  Saíndo da anterior habitación e dirixindonos...planta baixa, e que é a dos "Modelos de asesora...nto". Deixando a súa porta ( Modelos de Asesoram...tividade realizada en grupo sobre os modelos de asesorament...

 • 6.1.- ANCHURA

  Unha das medidas a ter en conta na construción dunha...ase a través das Adaptacións Curriculares. Que son? Tráta...ben levar a cabo unha vez esgotadas outras medidas...cute;culum ordinario e presenta un desfase curricular...

 • 1.2 Conceptos previos

  Nun primeiro momento, no cal se me explicou como era o desenvolvemento d...oñía para nos o asesoramento, que ideas tiñamos a...que tiñamos acerca do asesoramento, ideas, coñecementos...erviron no tocante ao tema do asesoram...os temas sobre o asesoramento curricular...

 • 02.1 OBRA LIBRE? Composicion? Certame?

           Debido á miña vida music...te traballo, será a OBRA LIBRE deste Certame de Composición sobre o Asesoramento Curricular...

 • 4.4 Tipos

  Tipos de asesoramento Reanudo a actividade normal despois de estar en...e diferencia entre 3 tipos de asesoramento:   a) Segundo os desti...ación do Proxecto Curricular de Centro.a.3) Asesoramento a funcións sectoriai...      O asesorament...

 • 2.2. Chispirita e os modelos de asesoramento

  Chispirita xa coñece os modelos de orientación, así que ag...rá profundizar nos modelos de asesoramen...e;a formación. Os modelos de asesora...cilitación: define un tipo de asesoram...xo cara arriba. Tendo en conta que o asesorament...

 • 6.3. O asesoramento directo como modalidade de formación

       O asesoramento directo pode ser considerado como un...bsp;  O aproveitamento deste asesoramen...tipo de tarefas tendo en conta a diversi...acute;das ás instancias de asesoram...p;   Así pois, o asesoramento é entendido como a ax...

 • Subpáxina 1: Contextos de asesoramento

  A primeira das estancias coa que nos atopamos nesta pranta baixa é a que alberga aos "contextos de asesoramen...da habitación: contextos de asesora...en relación cos contextos de asesoram...cute;is representación hai do asesorament...

 • 1.- Introducción

        INTRODUCCIÓN     &nb...é coser, confeccionar (asesoramento) sen confundilo co dese&nti...cute;culo e atención a diversidade). Asesoramento curricular.  Asesoramento curricular e profesorado.  Niveis d...