Resultados para "autoavaliación"

Tags

 • 6. Conclusións e autoavaliación.

  CONCLUSIÓNS De novo toca poñer fin á andadura por Stellae despois de algo máis de tres meses de clase. A materia resultou do meu agrado (e supoño que da maioría de compañeiros) xa que a metodoloxía empregada implicounos en maior grado no de...

  Tags: conclusións, autoavaliación

 • E_AUTOAVALIACIÓN DO PROCESO

  Antes de amosar polo miúdo a miña autoavaliación do proceso de ensino-aprendizaxe nesta materia de “Tecnoloxía Educativa” debo presentar dúas entradas que considero dan a ver o que supuxo para min traballar na rede social do Grupo de Investigaci&oacu...

  Tags: autoavaliación, ensino-aprendizaxe, experiencia práctica, tempo, intereses, materias, metacognición

 • A conta atrás ...

  Todo camiño chega ao seu fin, ou polo menos a unha parada,… Tendo en conta este feito, debo enfrontarme a última das reflexións que realizo nesta materia. Unha última análise complexa, na que pretendo avaliar o meu labor de cara a introducir aqueles aspe...

  Tags: autoavaliación, reflexión, aprendizaxes, traballo en equipo, aprendizaxe permanente

 • 5. Autoavaliación do proceso

  Antes de entrar de xeito profundo na miña autoavaliación nesta materia a través da actividade realizada neste e-portafolios, debo amosar dúas entradas ó blog que nos dan conta do que me supuxo a materia de “Formación e Desenvolvemento Profesional do...

  Tags: autoavaliación, mellorar, aprender, fonte bibliográfica, mostra, reflexión, documentos, tempo, metacognición, materias, contidos

 • 9. ATA SEMPRE: CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓNS.

  9. ATA SEMPRE ---> CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓNS. Unha vez rematada a viaxe saquei as miñas conclusións e reflexionei sobre ela, que fora o que aprendera, en que me axudou, que problemas tiven ou puiden ter, cales puideron ser os inconvenientes, etc. Para min isto &eac...

  Tags: aprendizaxe significativa, autoavaliación, medo, emoción, felicidade, retos, ilusión, ganas, traballo, esforzo, formación, etc.

 • 9. Conclusión e autoavaliación

    Conclusión Este apartado do cartafol constitúe a útlima peza do puzzle da materia Asesoramento curricular a centros e profesores.       Ao longo desta materia tratáronse numerosos contidos sobre o asesoramento educativo nun prazo curto de...

  Tags: conclusión, autoavaliación

 • 7. Revisión da receita: conclusións e autoavaliación.

        A modo de reflexión final, gustaríame destacar que o resultado final desta receita non é un produto que teña sentido por si mesmo, senón que é o resultado de toda unha conxunción de ingredientes e dun proceso de elaboraci&oacu...

  Tags: revisión da receita, conclusións, autoavaliación, vicente prados, asesoramento curricular a centros e profesores

 • 1.Stellae: unha ferramenta para xestionar o teu propio proceso de aprendizaxe

  Por primeira vez, a través da materia Tecnoloxía Educativa, vivín a experiencia de utilizar un ámbito persoal de aprendizaxe como é a Rede Social Stellea e  realizar este e-portfolio  para plasmar o sistema de ensinanza e aprendizaxe. O traballo na red...

  Tags: Rede social Stellae, evidencias, rúbrica, autoavaliación

 • 1ª Autoavaliación

  Adxunto a miña 1ª autoavaliación.

  Tags: Autoavaliación, Tecnoloxía Educativa