Resultados para "balcanización"

Tags

 • "Con suerte... reformulación de su propia cultura profesional en la educación".

  Nos mostraron la soledad y el poder de la enseñanza, la dureza de las paredes, el frío que trasmitía el suelo, el desierto de los conocimientos,  y cómo la sociedad nos había abandonado.  Todos los periódicos, las radios, las televisiones, y dem...

  Tags: individualismo, balcanización, artificial colaboración, culturas, educación, micro relato

 • 4.b RELACIÓNS DOS REMEIROS

  Outro aspecto importante é o da relación que existe dentro do equipo, é dicir, se os remeiros son bos compañeiros, se existen relacións conflitivas entre eles, se existen novos remeiros que non estean integrados, etc. Todas estas cuestións deberán ...

  Tags: relacións, modo de traballo, individualismo fragmentado, balcanización, colexialidade forzada, cultura colaborativa

 • AS CULTURAS DE TRABALLO NO ENSINO

    Comparto con vós este documento, no que amplío a información sobre as culturas de traballo de Hargreaves das que falamos na anterior clase da materia. Á vez, copio aquí estas imaxes, que se corresponden coa clasificación de tres autores (un deles ...

  Tags: hargreaves, cultura de traballo, colexialidade artificial, mosaico móbil, cultura cooperativa, balcanización

 • **Diario de mércores, 6 de novembro**

  Diario sesión **mércores, 6 de novembro** Nesta sesión trataremos de anticipar en que momento nos atopamos do cuadrimestre, no seu “ecuador”, facendo a revisión de como estamos a nivel individual no traballo levado a cabo, en canto ó proxectado na r...

  Tags: portfolio, hargreaves, balcanización, reino de taifas, mosaico móvil, colexialidade artificial, estereotipos, relación colaborativa.

 • Culturas profesionales

  Investigando por la red acerca de las culturas profesionales he encontrado un cuadro resumen sobre el individualismo, la balcanización, la colaboración artificial y la cultura de colaboración, dejando de lado el mosaico móvil. Igual nos sirve de ayuda a todos para clar...

  Tags: individualismo, balcanización, colaboración artificial, colaboración

 • Reflexións persoais sobre as culturas de traballo propostas por Hargreaves.

  Neste arquivo ircorpórase a miña opinión persoal acerca de casa unha das culturas de traballo que propón Hargreaves no seu libro Profesorado, Cultura y Postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el profesorado). 

  Tags: Individualismo, balcanización, mosaico móvil, colexialidade artificial, cultura colaboradora...

 • Reflexións persoais sobre as culturas de traballo propostas por Hargreaves.

  O enlace que se mostra ao final desta entrada fai referencia a un arquivo no que podedes consultar as miñas opinións persoais acerca de cada unha das culturas de traballo propostas por Hargreaves no seu libro Profesorado, Cultura y Postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el prof...

  Tags: individualismo, balcanización, mosaico móvil, colexialidade artificial, cultura colaboradora...

 • Unha ollada ás culturas profesionais exitentes nun centro educativo.

  Recóllense os cinco tipos de culturas profesionais que existen nos centros educativos, tomando como referente a Andy Hargreaves(1996) e o seu libro "Profesorado cultura y Postmodernidad". Ademais recollo que se entende por cultura, por cultura organizacional tomando como referente neste último ...

  Tags: cultura, individualismo, balcanización, mosaico móvil, colaboración, colexialidade artificial, cultura organizacional, cultura profesional, modelo colaborativo

 • Unha ollada ás culturas profesionais dos centros educativos

  Con esta entrada pretendo deixar constancia dun dos temas tratados na sesión do luns 11 de novembro, sobre os tipos de culturas da profesionalización existentes nos centros educativos. Estas son: Cultura do Individualismo. Colexialidade Artificial. Cultura da Balcanizació...

  Tags: cultura, individualismo, balcanización, mosaico móvil, colaboración, colexialidade artificial, cultura organizacional, cultura profesional, modelo colaborativo

 • illamento profesional docente

  O illamento docente é una das principais problemáticas ás que se enfrontan os profesores. Debido a isto, e á importancia que se lle deu a tal concepto nalgunha sesión da materia, considero relevante reflexionar sobre este. É sabido, que un dos ditos acer...

  Tags: docente, illamento, balcanización, formación, traballo en equipo