Resultados para "centro de tecnoloxías para a aprendizaxe"

Páginas top

 • 10. Meta: O noso compañeiro; o asesoramento.

  ...ego dunha ferramenta novedosa para min, como é o caso do...ndo neste novo instrumento de aprendizaxe e finalmente podo dest...ue é un medio positivo para adquirir coñecementos de mane...;is enriquecedor o proceso de aprendizaxe. Por outro lado, en canto &...

 • 5. Formación

  Para poder guiarlos y apoyarlos en todos...elos ofrecen como guía para la práctica profesiona...istencial, la orientadora del centro pretendía evaluar la...dio, problemas familiares...) para diagnosticar cuales eran las...bo. Durante mi estancia en el centro se l...

 • 9. Sinfonía 6ª. Experiencia Profesional.

  Últimos pasos hacia la meta. La visita de Chefa. El mart...acute; a medida que estudiaba para las oposiciones, cuando de alg&...sidera importantísimo, para poder trabajar, tenemos que s...gente piensa que no servimos para nada, los famosos "paquistan&...

 • B.2 Introdución

  ...sibles procesos e actividades para levar a cabo. O portafolio e...ase como un poderoso marco de aprendizaxe que permite encauzar os procesos de ensinanza-aprendizaxe canalizando actuacións...ional e persoal do individuo; para mostralo con fíns de asociaci...

 • 4. Conclusión

  Primeiro de todo, penso que esta materia doun...tecnoloxía e o seu labor no aprendizaxe. Todo isto reflexa a...oxía levada a cabo sirveunos para poder visualizar de forma distinta a...ron o noso saber e axudaron no noso aprendizaxe sobre estos temas. Esta mate...

 • 6. AXUDA NA COLOCACIÓN DAS PEZAS LEGO: Colaboración

  Despois da compresión e distinción dos distintos mod...locación das mesmas e, para iso, será tarefa impresc...astelao de Ordes. Este era un centro bastante grande, con li&nti...lorar os procesos de ensinaza-aprendizaxe e, por conseguinte, mellorar...

 • 5. Colaboración

  Deixando a un lado o bloque 1 “Psicopedagogos/as e contexto...ovamente a traballar en grupo para levar a cabo unha nova té...nos na tan gran necesaria nos centros educativos e en calquera p...os ao ámbito educativo para poder contribuir a mellora da...

 • 10. UN ALTO NA PARTIDA. AUTOAVALIACIÓN E CONCLUSIÓNS.

  ...considero que, no proceso de aprendizaxe desenvolvido nesta materia tr...de buscar información para dar explicación ás dif...n avanzando no seu proceso de aprendizaxe. Unha metodoloxía na q...tinua é imprescindible para mellorar a práctica educativa...

 • Páxina 18.

  ...ecorrer ós asesores/as para tratar de resolver os problemas...o a actitude, dificultades de aprendizaxe … e nos centros existían demandas m...un adecuado asesoramento nos centros educativos xa que ó existi...e artigo,  non se pode separar o sistema do entorno posto que nel...

 • 1.Introdución

                    &n...;        Para comezar, quero destacar que est...mo cambiar a situación paradóxica do psicólogo na...sidades que poidan xurdir nun centro educativo é unha realidade...