Resultados para "centro de tecnoloxías para a aprendizaxe"

Tags

  • A formación do persoal docente e investigador da nosa universidade

    O PROGRAMA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE (PFID) Qué formación reciben os nosos profesores da Universidade de Santiago de Compostela? No marco da materia de Pedagoxía Laboral a profesora Mar Lorenzo citounos o servizo da nosa universidade que se adica...

    ......

  • CeTA

    Páxina web do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe onde podemos acceder aos cursos que se están realizando no noso campus para a formación permanente do persoal docente e investigador da USC, así como outros cursos realizados para os profesores non universit...

    Tags: ceta, centro de tecnoloxías para a aprendizaxe, usc, profesores da usc, investigadores da usc, profesores non universitarios, formación permanente