Resultados para "cms"

Comments

  • Comment on "APRENDAMOS NA REDE!"

    ...g. Sen embargo agora existen moitas ferramentas a disposición do pedagogo que lle facilitan o traballo. Por exemplo as plataformas LMS e LCMS, os sistemas aos que fas refe...

  • Comment on "DIPRO 2.0"

    ...aban como meros repositorios de pdf y presentaciones PowerPoint, pierden su «l» (de learning) y pasan a convertirse, funcionalmente, en cms (o plataformas de contenidos,...