Resultados para "colaborar"

Tags

  • Paso 4: ¿Hay más arcas?

    Paso 4.png Técnica de las 2 TT: "Tiempo 1"   Técnica de las 2 TT: "Tiempo 2" Heargraves: tipos de culturas (corregido)

    Tags: colaborar, compartir, culturas

  • Funcións ou tarefas do asesor/a.

    Continuando co afondamento no termo de asesoramento, nesta entrada centrareime nas diversas función ou tarefas realizadas por un /unha asesor/a. En primeiro lugar destacar as seguintes funcións que poden ser desenvoltas por un asesor/a: Proporcionar información. Formar. ...

    Tags: funcións, tarefas, asesor/a, informar, guiar, colaborar, dialogar, aconsellar, axudar...