Resultados para "comunidades de aprendizaxe"

Páginas top

 • C. Desenvolvemento: Metáfora do meu proceso de aprendizaxe

  ...desenvolveu o meu proceso de aprendizaxe, comezando cun desconcerto po...ue dificultan este proceso de aprendizaxe. Relacionando isto ca mi&ntil...desenvolveu o meu proceso de aprendizaxe, gustaríame explicar a...oposta, que no meu proceso de aprendizaxe se corresponde co coñe...

 • 4. Conclusión

  Primeiro de todo, penso que esta materia dounos unha liber...lores sobre a tecnoloxía e o seu labor no aprendizaxe. Todo isto reflexa a nosa an...que enriqueceron o noso saber e axudaron no noso aprendizaxe sobre estos temas. Esta mate...

 • E-portafolio: Memoria do meu paso por Stellae.

  Comezamos co portafolios e a recopilació...itivas, e o cambio a un proceso de aprendizaxe máis autónomo q...rtir dese momento o meu proceso de aprendizaxe foi máis constante no...o neste documento o meu proceso de aprendizaxe sobre a Tecnoloxía Edu...

 • D. Conclusións

  ...ignifica que o meu proceso de aprendizaxe en relación a formaci&...te;n do meu propio proceso de aprendizaxe. Considero que a travé...me gustou desta modalidade de aprendizaxe foi aprender sobre os contido...;o condutor do meu proceso de aprendizaxe todo me resultou máis...

 • 2. Unha árbore.

  Para explicar o meu proceso de aprendizaxe realizarei unha metafora cunha árbore, dende que a prantan ata que da froito. Asi empezaremos, dende a primeira clase, que foi cando com...

 • Portafolios de Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado.

    INTRODUCCIÓN Outra vez máis, a andadu...o favorecedor de motivación no proceso de aprendizaxe, pois rompeu co tradicionalis...iña opinión dá lugar a unha aprendizaxe que se vai construíndo...

 • 1. INTRODUCIÓN

  Nas páxinas que se presentan a continua...interrogantes, afianzando as aprendizaxes adquiridas,... Este traball...para ir organizando as diferentes aprendizaxes realizadas durante este temp...endo lagoas previas. No proceso de aprendizaxe aparecen cousas que non manex...

 • E-PORFOLIOS

    O sentido do e-porfolio radica na necesidade de organizar a maraña interna da aprendizaxe de cara a comunicala aos demais. Uxía Cuba Veiga

 • 8. Quinta peza

  ...ambio en educación e o aprendizaxe do profesorado e da escola so...ute;tanse, en primeiro lugar, comunidades de aprendizaxe comprometidas,...propostas sexan efectivas. Comunidades de aprendizaxe “Comun...fillos/as. As comunidades de aprendizaxe poden ser consideradas como u...

 • 3. Fases do meu proceso de aprendizaxe

  Como comentaba brevemente na introdución, o meu proceso de aprendizaxe foi pasando por diversas fases, que explicarei con detalle nas vindeiras subpáxinas.  1. Unha primeira fase de&n...